RD-700 日製多功能電錶

RD-700 日製多功能電錶
產品名稱 : RD-700 日製多功能電錶
型號 : RD-700

數量 :
  點小圖放大圖

   

  產品介紹
  3;3/4位 大字幕液晶顯示
  自動換檔;自動關機;讀值鎖定

  • 電壓:

  DC400m/4/40/400/1000V
  AC400m/4/40/400/1000V
  DC ± (0.5%+3dgt) AC ± (1.5%+5dgt)

  • 電流:

  400u/4m/40m/400m/4/10A
  DC ± (1.2%+3dgt) AC ± (1.8%+5dgt)

  • 電阻:

  400/4K/40K/400K/4M Ω
  ± (0.6%+4dgt) /40M Ω ± (3%+4dgt)

  • 電容:

  5n/50n/500n/5u/50u/3000uF
  ± (2.5%+6dgt)

  • 頻率:

  0.01Hz ~ 1MHz ± (0.5%+4d)

  • 溫度: -20 ℃~ 300 ℃ ± (2 %+3 ℃ )

  • 導通蜂鳴 ; 二極體測試